background top icon

Cách xóa hoàn toàn UDL Helper?

Nếu bạn cần loại bỏ hoàn toàn UDL Helper từ trình duyệt, sử dụng các hướng dẫn bên dưới. Bạn có thể cài đặt lại trình tải xuống video bất cứ lúc nào.

Làm cách nào để xóa UDL Helper (Script) Khỏi Google Chrome?

  1. Nhấp vào biểu tượng TamperMonkey và chọn "Bảng Điều khiển".
  2. Trong danh sách các tập lệnh đã cài đặt, tìm UDL Helper.
  3. Bên cạnh tên tập lệnh, nhấp vào biểu tượng thùng rác.
sample screen undefined

Làm cách nào để xóa TamperMonkey?

Các tập lệnh khác có thể được sử dụng trong phần mở rộng. Đảm bảo kiểm tra tính khả dụng của Chúng trước khi xóa TamperMonkey, nếu không chúng sẽ không khả dụng. Quá trình loại bỏ:

  1. Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của trình duyệt để mở menu chính.
  2. Chọn "Công cụ Bổ sung" và sau đó chọn "Tiện ích mở rộng".
  3. Tìm TamperMonkey trong danh sách các tiện ích mở rộng và nhấp Vào "Xóa".
  4. Xác nhận hành động trong cửa sổ xuất hiện bằng cách nhấp vào nút "Xóa".
sample screen undefined