background top icon

Làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn tiện ích UDL Client?

UDL Client nó hoàn toàn bị xóa khỏi hệ thống trong một vài bước đơn giản. Sử dụng các hướng dẫn phù hợp với hệ thống của bạn.

Xóa bằng bảng điều khiển (Windows 7)

●       Mở Menu Bắt đầu.

●       Khởi chạy "Bảng Điều khiển".

●       Tìm mục "Chương trình Và Tính năng" tại đây và mở nó.

●       Chọn một chương trình từ danh sách UDL Client.

●       Nhấp vào nút "Xóa" và đợi kết thúc.

sample screen undefined

Xóa bằng cài đặt hệ thống (Windows 10)

●       Mở Menu Bắt đầu.

●       Bắt đầu nhập "Tham số" vào thanh tìm kiếm và chạy chúng.

●       Chuyển đến phần" Ứng dụng".

●       Chọn "Ứng dụng Và Tính năng".

●       Nhập tên của chương trình UDL Client và nhấp vào nút "Xóa".

sample screen undefined