background top icon
background center wave icon
background filled rhombus icon
background two lines icon
background stroke rhombus icon

Tải nhạc từ TikTok và  các trang mạng khác miễn phí

input logo icon

Hỗ trợ cho tất cả các các trang dịch vụ khác phổ biến

Dịch vụ uniDownloader sẽ giúp bạn tải nhạc từ video trên TikTok và hàng trăm trang web lưu trữ video, dịch vụ phát trực tuyến và trang mạng xã hội khác.

Làm cách nào để tải nhạc từ Tik Tok với đường liên kết?

Trang web của chúng tôi sẽ giúp bạn lưu âm thanh từ video trên TikTok một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo 3 bước đơn giản sau:

Bước 1. Sao chép liên kết video (đường dẫn URL) - nhấp vào nút “Chia sẻ” bên cạnh video. Sau đó chọn “Sao chép liên kết”.

Bước 2. Dán liên kết vào dòng nhập trên trang unidownloader.com, nhấp vào biểu tượng tải xuống và đợi các tùy chọn xuất hiện.

Bước 3. Chọn chất lượng phù hợp và nhấp vào nút “Tải xuống” để lưu âm thanh TikTok.

Và, không có hạn chế về kích thước, thời lượng hoặc số lượng tệp.

icon for block

Âm thanh MP3

Chúng tôi hỗ trợ tải nhạc từ video ở mọi định dạng hiện đang có. Tuy nhiên, do tính chất của trang dịch vụ, bạn có thể lưu các bài hát từ Tik Tok ở định dạng MP3 bằng chương trình UDL Client của Windows. Quá trình tải xuống diễn ra ở chất lượng gốc, tức là ở dạng tốt nhất có thể.

icon for block

Miễn phí và không cần đăng ký

Làm việc với chúng tôi, bạn không phải trả tiền để sử dụng dịch vụ; không cần đăng ký, theo dõi hoặc xác nhận hành động của mình qua SMS. Chỉ cần sử dụng đường liên kết để tải tệp phương tiện mà bạn cần. Không có bất kỳ điều kiện hoặc hạn chế nào ở đây.