page background top icon

Całkowite usunięcie SaveFrom.net z przeglądarki

Jednoczesne korzystanie z kilku rozszerzeń pobierania na tej samej stronie może prowadzić do konfliktów. W rezultacie będą one wzajemnie zakłócać swoją pracę. Ponadto niektóre dodatki, takie jak OrangeMonkey i Chameleon, umożliwiają podłączenie do przeglądarki niesprawdzonych rozszerzeń i skryptów. Aby UDL Helper był w pełni funkcjonalny, oferujemy instrukcje, jak szybko odinstalować rozszerzenie innej firmy zainstalowane w przeglądarce.

Jak usunąć pomocnika SaveFrom.net (Chameleon) z Google Chrome?

  1. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki, aby wyświetlić menu główne.
  2. Wybierz “Narzędzia zaawansowane”, a następnie “Rozszerzenia”.
  3. Znajdź Chameleon na liście rozszerzeń i kliknij "Odinstaluj".
  4. Potwierdź akcję w wyświetlonym oknie, klikając przycisk "Usuń".
sample screen

Jak usunąć pomocnika SaveFrom.net (OrangeMonkey) z Google Chrome?

  1. Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki, aby wyświetlić menu główne.
  2. Wybierz “Narzędzia zaawansowane”, a następnie “Rozszerzenia”.
  3. Znajdź OrangeMonkey na liście rozszerzeń i kliknij "Odinstaluj".
  4. Potwierdź akcję w wyświetlonym oknie, klikając przycisk "Usuń".
sample screen